autycznie

CHRONOLOGIZACJA:
1962, K.L. Koniński, Ex labyrintho, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2020