niczegowato

  • pot.  dość dobrze
  • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

    Ocena i wartościowanie

    słownictwo oceniające

  • [...] pozdrawiam, o zdrowie pytam, bo ja niczegowato, czego wzajem życzę.

    źródło: Zbigniew Herbert, Tadeusz Chrzanowski: Mój bliźni, mój bracie. Listy 1950–1998 (books.google.pl)

  • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1904, SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2019