transformacjonista

 • jęz.  zwolennik transformacjonizmu (w językoznawstwie)
 • [trãsformacjonista] lub [transformacjonista]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

 • Aby wytłumaczyć, jak ludzie mówiący danym językiem mogą się porozumiewać, transformacjonista zakłada hipotetycznie, że istnieje wysoce złożony mechanizm, który jest podstawą zdolności człowieka do komunikowania się [...].

  źródło: Kwartalnik Neofilologiczny, 1965 (books.google.pl)

  Wbrew poglądom transformacjonistów, że dziecko słyszy wokół siebie mowę w ogromnej części zdeformowaną, okazuje się [...], że rodzice są pod tym względem bardzo staranni [...].

  źródło: Waldemar Woźniakowski: Glottodydaktyka w świetle zjawiska bilingwizmu naturalnego, 1982 (books.google.p)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. transformacjonista
  transformacjoniści
  ndepr
  transformacjonisty
  depr
  D. transformacjonisty
  transformacjonistów
  C. transformacjoniście
  transformacjonistom
  B. transformacjonistę
  transformacjonistów
  N. transformacjonistą
  transformacjonistami
  Ms. transformacjoniście
  transformacjonistach
  W. transformacjonisto
  transformacjoniści
  ndepr
  transformacjonisty
  depr
CHRONOLOGIZACJA:
1965, Kwartalnik Neofilologiczny, t. 12, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2020