frantówka

 • w dawnej Polsce: żartobliwa pieśń świecka, obecna współcześnie w kulturze kaszubskiej
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  muzyka

 • W zbiorach O[skara] Kolberga [...] mamy frantówkę z 1869 z rymem: „Głośne z kośnych pól Kośniewie, z łęgów i swych krów Kociewie” [...].

  źródło: Internet: dialektologia.uw.edu.pl

  Frantówka przeszła do kaszubskiej literatury w postaci krótkiego utworu wierszowanego, żartobliwego lub lirycznego.

  źródło: Internet: kfp.net.pl

  Bo jeżeli o piwie w tej dramatycznej frantówce w ogóle nie usłyszymy, a szurmiejem tylko raz Żetowski poczęstuje Plotę, to Szukej zechce już rumu, a Janek na zaręczyny poda gdańską wódkę.

  źródło: Internet: doczz.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. frantówka
  frantówki
  D. frantówki
  frantówek
  C. frantówce
  frantówkom
  B. frantówkę
  frantówki
  N. frantówką
  frantówkami
  Ms. frantówce
  frantówkach
  W. frantówko
  frantówki
 • Od: frant

CHRONOLOGIZACJA:
1654, Kart XVII-XVIII
Inne znaczenie: 'kobieta frant'
Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2020