samotrzeci

 • daw.  będący w towarzystwie tylko dwóch osób
 • Używane współcześnie tylko w wyrażeniu Święta Anna Samotrzecia.

 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Ilość, liczby i liczenie

  szczegółowe określenia ilości

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. samotrzeci
  samotrzeci
  samotrzeci
  samotrzecie
  samotrzecia
  D. samotrzeciego
  samotrzeciego
  samotrzeciego
  samotrzeciego
  samotrzeciej
  C. samotrzeciemu
  samotrzeciemu
  samotrzeciemu
  samotrzeciemu
  samotrzeciej
  B. samotrzeciego
  samotrzeciego
  samotrzeci
  samotrzecie
  samotrzecią
  N. samotrzecim
  samotrzecim
  samotrzecim
  samotrzecim
  samotrzecią
  Ms. samotrzecim
  samotrzecim
  samotrzecim
  samotrzecim
  samotrzeciej
  W. samotrzeci
  samotrzeci
  samotrzeci
  samotrzecie
  samotrzecia
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. samotrzeci
  samotrzeci
  samotrzecie
  samotrzecie
  D. samotrzecich
  samotrzecich
  samotrzecich
  samotrzecich
  C. samotrzecim
  samotrzecim
  samotrzecim
  samotrzecim
  B. samotrzecich
  samotrzecich
  samotrzecich
  samotrzecie
  N. samotrzecimi
  samotrzecimi
  samotrzecimi
  samotrzecimi
  Ms. samotrzecich
  samotrzecich
  samotrzecich
  samotrzecich
  W. samotrzeci
  samotrzeci
  samotrzecie
  samotrzecie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Zob. sam I
  Zob. trzeci I

CHRONOLOGIZACJA:
1418, SStp
Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2019