nic komuś do kogoś/czegoś

 • używane w sytuacji, gdy mówiący chce powiedzieć, że ktoś nie powinien się interesować kimś lub czymś lub wtrącać się do czegoś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  • nic mi, jej, nam...; panu, pani; innym; nikomu do kogoś/czegoś
 • Ładna, młoda osóbka. Pilnowało ją dwóch niezbyt rozgarniętych ochroniarzy. Grzecznie poprosili, żeby nie interesować się dziewczyną. Nie interesowałem się. Nic mi do niej.

  źródło: NKJP: Jacek Rębacz: Zakopane: sezon na samobójców, 2006

  - No, słucham panią? O co chodzi? Kim pani jest i czego chce tak rano? - Czego chcę?! Nic pani do tego! - odparła Małgorzata niegrzecznie i podniesionym głosem. - Proszę mi tylko powiedzieć, czy zastałam Jakuba. Muszę się z nim natychmiast widzieć!

  źródło: NKJP:Andrzej Sarwa: Strzyga, 2006

  - Nigdy nie wtrącałem się do tego, co wy dwie robicie na jednym posłaniu. Nigdy nie powiedziałem przykrego ani kpiącego słowa. Zawsze staram się patrzeć w innym kierunku i nie zauważać. To wasza sprawa i wasze upodobania, nic innym do tego, tak długo, jak robicie to dyskretnie i cicho.

  źródło: NKJP: Andrzej Sapkowski: Chrzest ognia, 2001

  Zanim nadejdzie czas chorób, będziemy sprawnie poruszać się w tym krajobrazie, będziemy odpoczywać w gryzących oparach grilla, na plastikowych krzesłach z obniżki w supermarkecie [...]. To nasza wersja szczęścia i nic ci do niej.

  źródło: NKJP: Michał Olszewski: Chwalcie łąki umajone, 2005

 • typ frazy: fraza wykrzyknikowa

  ndm

Data ostatniej modyfikacji: 28.01.2015