wyśliniać się

 • wydzielać bardzo dużą ilość śliny
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  czynności i stany fizjologiczne


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  budowa i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych

 • Jedyną metodą podania tabletek jest usadowienie na kolanach, delikatne otwarcie pyszczka i szybki wrzut głęboko tabletki. Nie skutkują wszelkie inne metody: rozpuszczenie w wodzie i podanie strzykawką powoduje ogromne wyślinianie się i plucie.

  źródło: Internet: infozdrowie24.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wyśliniam się
  wyśliniamy się
  2 os. wyśliniasz się
  wyśliniacie się
  3 os. wyślinia się
  wyśliniają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wyśliniałem się
  +(e)m się wyśliniał
  wyśliniałam się
  +(e)m się wyśliniała
  wyśliniałom się
  +(e)m się wyśliniało
  wyślinialiśmy się
  +(e)śmy się wyśliniali
  wyśliniałyśmy się
  +(e)śmy się wyśliniały
  2 os. wyśliniałeś się
  +(e)ś się wyśliniał
  wyśliniałaś się
  +(e)ś się wyśliniała
  wyśliniałoś się
  +(e)ś się wyśliniało
  wyślinialiście się
  +(e)ście się wyśliniali
  wyśliniałyście się
  +(e)ście się wyśliniały
  3 os. wyśliniał się
  wyśliniała się
  wyśliniało się
  wyśliniali się
  wyśliniały się

  bezosobnik: wyśliniano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się wyśliniał
  będę się wyśliniać
  będę się wyśliniała
  będę się wyśliniać
  będę się wyśliniało
  będę się wyśliniać
  będziemy się wyśliniali
  będziemy się wyśliniać
  będziemy się wyśliniały
  będziemy się wyśliniać
  2 os. będziesz się wyśliniał
  będziesz się wyśliniać
  będziesz się wyśliniała
  będziesz się wyśliniać
  będziesz się wyśliniało
  będziesz się wyśliniać
  będziecie się wyśliniali
  będziecie się wyśliniać
  będziecie się wyśliniały
  będziecie się wyśliniać
  3 os. będzie się wyśliniał
  będzie się wyśliniać
  będzie się wyśliniała
  będzie się wyśliniać
  będzie się wyśliniało
  będzie się wyśliniać
  będą się wyśliniali
  będą się wyśliniać
  będą się wyśliniały
  będą się wyśliniać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wyśliniajmy się
  2 os. wyśliniaj się
  wyśliniajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wyśliniałbym się
  bym się wyśliniał
  wyśliniałabym się
  bym się wyśliniała
  wyśliniałobym się
  bym się wyśliniało
  wyślinialibyśmy się
  byśmy się wyśliniali
  wyśliniałybyśmy się
  byśmy się wyśliniały
  2 os. wyśliniałbyś się
  byś się wyśliniał
  wyśliniałabyś się
  byś się wyśliniała
  wyśliniałobyś się
  byś się wyśliniało
  wyślinialibyście się
  byście się wyśliniali
  wyśliniałybyście się
  byście się wyśliniały
  3 os. wyśliniałby się
  by się wyśliniał
  wyśliniałaby się
  by się wyśliniała
  wyśliniałoby się
  by się wyśliniało
  wyślinialiby się
  by się wyśliniali
  wyśliniałyby się
  by się wyśliniały

  bezosobnik: wyśliniano by się

  bezokolicznik: wyśliniać się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: wyśliniając się

  gerundium: wyślinianie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: wyśliniający się

  odpowiednik aspektowy: wyślinić się

 • Zob. ślina

CHRONOLOGIZACJA:
2005, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2019