natalkować się

 • posypać swoje ciało talkiem - pudrem - lub inną substancją o podobnych właściwościach
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Pielęgnacja ciała

  czynności związane z pielęgnacją ciała i ich efekty

 • Lepiej się natalkować, bo inaczej takich rajtuz się nie wciągnie.

  źródło: Internet: forum-nuras.com

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. natalkuję się
  natalkujemy się
  2 os. natalkujesz się
  natalkujecie się
  3 os. natalkuje się
  natalkują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. natalkowałem się
  +(e)m się natalkował
  natalkowałam się
  +(e)m się natalkowała
  natalkowałom się
  +(e)m się natalkowało
  natalkowaliśmy się
  +(e)śmy się natalkowali
  natalkowałyśmy się
  +(e)śmy się natalkowały
  2 os. natalkowałeś się
  +(e)ś się natalkował
  natalkowałaś się
  +(e)ś się natalkowała
  natalkowałoś się
  +(e)ś się natalkowało
  natalkowaliście się
  +(e)ście się natalkowali
  natalkowałyście się
  +(e)ście się natalkowały
  3 os. natalkował się
  natalkowała się
  natalkowało się
  natalkowali się
  natalkowały się

  bezosobnik: natalkowano się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. natalkujmy się
  2 os. natalkuj się
  natalkujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. natalkowałbym się
  bym się natalkował
  natalkowałabym się
  bym się natalkowała
  natalkowałobym się
  bym się natalkowało
  natalkowalibyśmy się
  byśmy się natalkowali
  natalkowałybyśmy się
  byśmy się natalkowały
  2 os. natalkowałbyś się
  byś się natalkował
  natalkowałabyś się
  byś się natalkowała
  natalkowałobyś się
  byś się natalkowało
  natalkowalibyście się
  byście się natalkowali
  natalkowałybyście się
  byście się natalkowały
  3 os. natalkowałby się
  by się natalkował
  natalkowałaby się
  by się natalkowała
  natalkowałoby się
  by się natalkowało
  natalkowaliby się
  by się natalkowali
  natalkowałyby się
  by się natalkowały

  bezosobnik: natalkowano by się

  bezokolicznik: natalkować się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: natalkowawszy się

  gerundium: natalkowanie się

  odpowiednik aspektowy: talkować się

 • Od: talk 1a

CHRONOLOGIZACJA:
2013, forum-nuras.com
Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2019