stachanowsko

 • pejorat.  tak, że coś odbywa się w zbyt szybkim tempie albo z przesadnym zaangażowaniem
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające

 • [...] trzeba wyszarpnąć x mld EUR na organizację dużej i niepotrzebnej imprezy sportowej (podobno nawet 40) i stachanowsko budować niezbędną
  dla niej infrastrukturę, która oby choć samą imprezę przetrzymała..

  źródło: Internet: groups.google.com/forum

  „Młodzieżowy bunt” panny Kern - tak stachanowsko wspomagany przez „liberalne” media nadwiślańskie - był przejawem ogólnego zjawiska.

  źródło: Internet: Waldemar Łysiak - Stulecie kłamców, 2000 (isuu.com)

 • część mowy: przysłówek

 • Od nazwiska: Aleksiej Stachanow (1906-1977), górnik z Zagłębia Donieckiego, prekursor ruchu współzawodnictwa pracy w ZSRR.

CHRONOLOGIZACJA:
2000, NFJP
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2019