dolinkowywać

 • inform.  zamieszczać na stronie internetowej lub w dokumencie elektronicznym link do jakiejś strony internetowej lub dokumentu elektronicznego
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Komunikacja na odległość

  Internet

 • Nie wiem, jak rozwiązać sprawę z archiwalnymi zdjęciami, ale od zaraz należałoby wprowadzić nakaz dolinkowywania zdjęć z zewnątrz.

  źródło: Internet: konradus.com

  Czy w przykładzie był błąd i trzeba wszystko dolinkowywać do pliku głównego [...]?

  źródło: Internet: 4programmers.net

  Moim zdaniem przy wstawianiu linków zewnętrznych nieważne jest to, kto jest autorem strony, tylko jakie informacje dolinkowywana strona zawiera.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dolinkowuję
  dolinkowujemy
  2 os. dolinkowujesz
  dolinkowujecie
  3 os. dolinkowuje
  dolinkowują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dolinkowywałem
  +(e)m dolinkowywał
  dolinkowywałam
  +(e)m dolinkowywała
  dolinkowywałom
  +(e)m dolinkowywało
  dolinkowywaliśmy
  +(e)śmy dolinkowywali
  dolinkowywałyśmy
  +(e)śmy dolinkowywały
  2 os. dolinkowywałeś
  +(e)ś dolinkowywał
  dolinkowywałaś
  +(e)ś dolinkowywała
  dolinkowywałoś
  +(e)ś dolinkowywało
  dolinkowywaliście
  +(e)ście dolinkowywali
  dolinkowywałyście
  +(e)ście dolinkowywały
  3 os. dolinkowywał
  dolinkowywała
  dolinkowywało
  dolinkowywali
  dolinkowywały

  bezosobnik: dolinkowywano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę dolinkowywał
  będę dolinkowywać
  będę dolinkowywała
  będę dolinkowywać
  będę dolinkowywało
  będę dolinkowywać
  będziemy dolinkowywali
  będziemy dolinkowywać
  będziemy dolinkowywały
  będziemy dolinkowywać
  2 os. będziesz dolinkowywał
  będziesz dolinkowywać
  będziesz dolinkowywała
  będziesz dolinkowywać
  będziesz dolinkowywało
  będziesz dolinkowywać
  będziecie dolinkowywali
  będziecie dolinkowywać
  będziecie dolinkowywały
  będziecie dolinkowywać
  3 os. będzie dolinkowywał
  będzie dolinkowywać
  będzie dolinkowywała
  będzie dolinkowywać
  będzie dolinkowywało
  będzie dolinkowywać
  będą dolinkowywali
  będą dolinkowywać
  będą dolinkowywały
  będą dolinkowywać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dolinkowujmy
  2 os. dolinkowuj
  dolinkowujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dolinkowywałbym
  bym dolinkowywał
  dolinkowywałabym
  bym dolinkowywała
  dolinkowywałobym
  bym dolinkowywało
  dolinkowywalibyśmy
  byśmy dolinkowywali
  dolinkowywałybyśmy
  byśmy dolinkowywały
  2 os. dolinkowywałbyś
  byś dolinkowywał
  dolinkowywałabyś
  byś dolinkowywała
  dolinkowywałobyś
  byś dolinkowywało
  dolinkowywalibyście
  byście dolinkowywali
  dolinkowywałybyście
  byście dolinkowywały
  3 os. dolinkowywałby
  by dolinkowywał
  dolinkowywałaby
  by dolinkowywała
  dolinkowywałoby
  by dolinkowywało
  dolinkowywaliby
  by dolinkowywali
  dolinkowywałyby
  by dolinkowywały

  bezosobnik: dolinkowywano by

  bezokolicznik: dolinkowywać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: dolinkowując

  gerundium: dolinkowywanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: dolinkowujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: dolinkowywany

  odpowiednik aspektowy: dolinkować

 • bez ograniczeń + dolinkowywać +
  CO + (z CZEGO) + (do CZEGO)
 • Od: link

CHRONOLOGIZACJA:
2004, konradus.com
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2019