sukmanowy

 • związany z sukmaną
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Ubranie

  rodzaje i części ubrań

 • synonimy:  sukmanny
 • Sukno opoczyńskie, szczególnie białe sukmanowe [...], różni się tym od innych tkanin, że przeważnie nie osnowę, a wątek ma lniany.

  źródło: Internet: Krystyna Kondratiuk: Ludowe tkactwo opoczyńskie, 1958 (books.google.pl)

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. sukmanowy
  sukmanowy
  sukmanowy
  sukmanowe
  sukmanowa
  D. sukmanowego
  sukmanowego
  sukmanowego
  sukmanowego
  sukmanowej
  C. sukmanowemu
  sukmanowemu
  sukmanowemu
  sukmanowemu
  sukmanowej
  B. sukmanowego
  sukmanowego
  sukmanowy
  sukmanowe
  sukmanową
  N. sukmanowym
  sukmanowym
  sukmanowym
  sukmanowym
  sukmanową
  Ms. sukmanowym
  sukmanowym
  sukmanowym
  sukmanowym
  sukmanowej
  W. sukmanowy
  sukmanowy
  sukmanowy
  sukmanowe
  sukmanowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. sukmanowi
  sukmanowi
  sukmanowe
  sukmanowe
  D. sukmanowych
  sukmanowych
  sukmanowych
  sukmanowych
  C. sukmanowym
  sukmanowym
  sukmanowym
  sukmanowym
  B. sukmanowych
  sukmanowych
  sukmanowych
  sukmanowe
  N. sukmanowymi
  sukmanowymi
  sukmanowymi
  sukmanowymi
  Ms. sukmanowych
  sukmanowych
  sukmanowych
  sukmanowych
  W. sukmanowi
  sukmanowi
  sukmanowe
  sukmanowe

CHRONOLOGIZACJA:
1848, Jutrzenka, nr 45, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2019