abonować

 • regularnie płacić za korzystanie z czegoś lub otrzymywanie czegoś przez określony czas
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  podatki, opłaty, świadczenia pieniężne

 • Począwszy od 1926 roku można w całym kraju pismo to abonować, więc nakład rośnie, prawdziwy sukces!

  źródło: NKJP: Aleksander Sołżenicyn: Archipelag Gułag, 1977

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jedyną osobą uprawnioną do „przepisania” telefonu jest klient, na którego imię i nazwisko abonowana jest linia telefoniczna.

  źródło: NKJP: Przemysław Malisz: Sprzedali dług, Trybuna Śląska, 2004-04-05

  Abonował w obu teatrach dwa miejsca, dla siebie i żony.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. abonuję
  abonujemy
  2 os. abonujesz
  abonujecie
  3 os. abonuje
  abonują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. abonowałem
  +(e)m abonował
  abonowałam
  +(e)m abonowała
  abonowałom
  +(e)m abonowało
  abonowaliśmy
  +(e)śmy abonowali
  abonowałyśmy
  +(e)śmy abonowały
  2 os. abonowałeś
  +(e)ś abonował
  abonowałaś
  +(e)ś abonowała
  abonowałoś
  +(e)ś abonowało
  abonowaliście
  +(e)ście abonowali
  abonowałyście
  +(e)ście abonowały
  3 os. abonował
  abonowała
  abonowało
  abonowali
  abonowały

  bezosobnik: abonowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę abonował
  będę abonować
  będę abonowała
  będę abonować
  będę abonowało
  będę abonować
  będziemy abonowali
  będziemy abonować
  będziemy abonowały
  będziemy abonować
  2 os. będziesz abonował
  będziesz abonować
  będziesz abonowała
  będziesz abonować
  będziesz abonowało
  będziesz abonować
  będziecie abonowali
  będziecie abonować
  będziecie abonowały
  będziecie abonować
  3 os. będzie abonował
  będzie abonować
  będzie abonowała
  będzie abonować
  będzie abonowało
  będzie abonować
  będą abonowali
  będą abonować
  będą abonowały
  będą abonować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. abonujmy
  2 os. abonuj
  abonujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. abonowałbym
  bym abonował
  abonowałabym
  bym abonowała
  abonowałobym
  bym abonowało
  abonowalibyśmy
  byśmy abonowali
  abonowałybyśmy
  byśmy abonowały
  2 os. abonowałbyś
  byś abonował
  abonowałabyś
  byś abonowała
  abonowałobyś
  byś abonowało
  abonowalibyście
  byście abonowali
  abonowałybyście
  byście abonowały
  3 os. abonowałby
  by abonował
  abonowałaby
  by abonowała
  abonowałoby
  by abonowało
  abonowaliby
  by abonowali
  abonowałyby
  by abonowały

  bezosobnik: abonowano by

  bezokolicznik: abonować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: abonując

  gerundium: abonowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: abonujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: abonowany

 • bez ograniczeń + abonować +
  CO
 • fr. (s')abonner 'abonować'

CHRONOLOGIZACJA:
1812, Wewnętrzne urządzenie szkół podwydziałowych, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2020