transcendentalistycznie

 • filoz.  w sposób związany z transcendentalizmem
 • [trãscendentalistycznie] lub [transcendentalistycznie]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  filozofia

 • [...] postawił on pod znakiem zapytania całą — pojmowaną transcendentalistycznie — koncepcję interesów przewodzących poznaniu.

  źródło: Lech Witkowski: Dyskursy rozumu, między przemocą i emancypacją, 1990 (books.google.pl)

  [...] zaaprobował tylko transcendentalistycznie interpretowaną filozofię ducha obiektywnego, rezygnując z heglowskiej ogólnej teorii bytu.

  źródło: Roman Rudziński: Ideał moralny a proces dziejowy w marksizmie i neokantyzmie, 1975 (books.google.pl)

 • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1975, Roman Rudziński, Ideał moralny a proces dziejowy w marksizmie i neokantyzmie, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2020