AU

 • Akademia Umiejętności

 • polska instytucja naukowa w okresie zaborów
 • [a-u]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa

 • Od 1874 r. AU posyłała przez 20 lat swe wydawnictwa przyrodnicze również Société botanique de France w Paryżu [...].

  źródło: NKJP: Piotr Köhler: Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952), 2002

  Jej działalność nie ograniczała się tylko do zaboru austriackiego, AU skupiała badaczy z całej Polski i wielu innych krajów.

  źródło: NKJP: Spotkania, Dziennik Polski, 1999-11-23

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. AU
  AU
  D. AU
  AU
  C. AU
  AU
  B. AU
  AU
  N. AU
  AU
  Ms. AU
  AU
  W. AU
  AU

  Inne uwagi

  Zwykle lp

Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2019