wypładzać

 • pot.  stwarzać, zwłaszcza teksty mające w ocenie mówiącego niską wartość
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

 • synonimy:  spładzać
 • [...] autor wypładza serię wierszy na podobnym schemacie i jest zadowolony, że ma koncept album.

  źródło: Internet: poewiki.vot.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wypładzam
  wypładzamy
  2 os. wypładzasz
  wypładzacie
  3 os. wypładza
  wypładzają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wypładzałem
  +(e)m wypładzał
  wypładzałam
  +(e)m wypładzała
  wypładzałom
  +(e)m wypładzało
  wypładzaliśmy
  +(e)śmy wypładzali
  wypładzałyśmy
  +(e)śmy wypładzały
  2 os. wypładzałeś
  +(e)ś wypładzał
  wypładzałaś
  +(e)ś wypładzała
  wypładzałoś
  +(e)ś wypładzało
  wypładzaliście
  +(e)ście wypładzali
  wypładzałyście
  +(e)ście wypładzały
  3 os. wypładzał
  wypładzała
  wypładzało
  wypładzali
  wypładzały

  bezosobnik: wypładzano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę wypładzał
  będę wypładzać
  będę wypładzała
  będę wypładzać
  będę wypładzało
  będę wypładzać
  będziemy wypładzali
  będziemy wypładzać
  będziemy wypładzały
  będziemy wypładzać
  2 os. będziesz wypładzał
  będziesz wypładzać
  będziesz wypładzała
  będziesz wypładzać
  będziesz wypładzało
  będziesz wypładzać
  będziecie wypładzali
  będziecie wypładzać
  będziecie wypładzały
  będziecie wypładzać
  3 os. będzie wypładzał
  będzie wypładzać
  będzie wypładzała
  będzie wypładzać
  będzie wypładzało
  będzie wypładzać
  będą wypładzali
  będą wypładzać
  będą wypładzały
  będą wypładzać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wypładzajmy
  2 os. wypładzaj
  wypładzajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wypładzałbym
  bym wypładzał
  wypładzałabym
  bym wypładzała
  wypładzałobym
  bym wypładzało
  wypładzalibyśmy
  byśmy wypładzali
  wypładzałybyśmy
  byśmy wypładzały
  2 os. wypładzałbyś
  byś wypładzał
  wypładzałabyś
  byś wypładzała
  wypładzałobyś
  byś wypładzało
  wypładzalibyście
  byście wypładzali
  wypładzałybyście
  byście wypładzały
  3 os. wypładzałby
  by wypładzał
  wypładzałaby
  by wypładzała
  wypładzałoby
  by wypładzało
  wypładzaliby
  by wypładzali
  wypładzałyby
  by wypładzały

  bezosobnik: wypładzano by

  bezokolicznik: wypładzać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: wypładzając

  gerundium: wypładzanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: wypładzający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: wypładzany

  odpowiednik aspektowy: wypłodzić

 • bez ograniczeń + wypładzać +
  CO
 • Zob. płód

CHRONOLOGIZACJA:
1828, Rozprawa M'Cullocha o początku, postępach, przedmiotach i ważności ekonomii politycznéj, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2020