tatuniek

CHRONOLOGIZACJA:
1800, J. Kutsch, Pohlnische Sprachlehre für Schulen, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2019