tatuńka

CHRONOLOGIZACJA:
1898, Pamiętnik Towarzystwa Literackiego Imienia Adama Mickiewicza, t. 6, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2019