afirmatywny

 • książk.  wyrażający pozytywną ocenę wartości kogoś lub czegoś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  • afirmatywny stosunek; postawa afirmatywna
 • Ze zniesieniem dystansu wobec świata związana jest postawa afirmatywna narracji, pochwalna i aprobatywna wobec świata przedstawionego.

  źródło: NKJP: Ewa Szczęsna: Poetyka reklamy, 2001

  Przypomina to pytanie o zasadność etycznego postępowania „ostatniego” człowieka, gdyby ten z jakiś przyczyn został sam jeden na Ziemi - ale właśnie w tym miejscu etyka środowiskowa odpowiada: 'tak'. Ta afirmatywna odpowiedź wiąże się z leżącym u podstaw etyki środowiskowej rozszerzeniem przedmiotu moralnego na inne byty pozaludzkie.

  źródło: NKJP: Joanna Hańderek: Przewodnik po etyce środowiskowej, Zielone Brygady. Pismo Ekologów, 2000-01-01

  Musiało minąć wiele lat, nim w dużym szkicu o poezji Tuwima pt. „Poeta rzeczy ostatecznych i rzeczy pierwszych” udało mi się chyba w jakiejś mierze sformułować swój pełny i w pełni afirmatywny sąd o wielkim poecie, dystansując się od własnej pomyłki, jaką była owa recenzja z „Kwiatów Polskich”.

  źródło: NKJP: Ryszard Matuszewski: Alfabet: wybór z pamięci 90-latka, 2004

  Moja książka to nie jest kolejny katastroficzny lament. Mój stosunek do sztuki jest afirmatywny, czemu najsilniej daję wyraz w zakończeniu, kpiąc z dramatycznych diagnoz „śmierci sztuki”.

  źródło: Jacek Tomczuk: Przejmująca niedoskonałość, Newsweek, 2019-08-18 (newsweek.pl)

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. afirmatywny
  afirmatywny
  afirmatywny
  afirmatywne
  afirmatywna
  D. afirmatywnego
  afirmatywnego
  afirmatywnego
  afirmatywnego
  afirmatywnej
  C. afirmatywnemu
  afirmatywnemu
  afirmatywnemu
  afirmatywnemu
  afirmatywnej
  B. afirmatywnego
  afirmatywnego
  afirmatywny
  afirmatywne
  afirmatywną
  N. afirmatywnym
  afirmatywnym
  afirmatywnym
  afirmatywnym
  afirmatywną
  Ms. afirmatywnym
  afirmatywnym
  afirmatywnym
  afirmatywnym
  afirmatywnej
  W. afirmatywny
  afirmatywny
  afirmatywny
  afirmatywne
  afirmatywna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. afirmatywni
  afirmatywni
  afirmatywne
  afirmatywne
  D. afirmatywnych
  afirmatywnych
  afirmatywnych
  afirmatywnych
  C. afirmatywnym
  afirmatywnym
  afirmatywnym
  afirmatywnym
  B. afirmatywnych
  afirmatywnych
  afirmatywnych
  afirmatywne
  N. afirmatywnymi
  afirmatywnymi
  afirmatywnymi
  afirmatywnymi
  Ms. afirmatywnych
  afirmatywnych
  afirmatywnych
  afirmatywnych
  W. afirmatywni
  afirmatywni
  afirmatywne
  afirmatywne
 • ang. affirmative

  fr. affirmatif

  z łac. affirmativus 'potwierdzający'

CHRONOLOGIZACJA:
1843, Tygodnik Literacki, R. 6, Nr 10, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2020