afirmatywnie

 • książk.  tak, że wyraża to pozytywną ocenę wartości kogoś lub czegoś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • Konieczne stały się metamorfozy głębsze: sposobu zachowania i mówienia, opanowania kodu społecznego – nieraz był on kodem antysemickim – na który trzeba było umieć odpowiednio afirmatywnie zareagować.

  źródło: Maria Janion: Bohater, spisek, śmierć, 2009 (books.google.pl)

  Całkowicie afirmatywnie wypowiadał się też o zmianie ustawy podatkowej [...].

  źródło: NKJP: Ryszard Bugaj: Przewodnia siła władzy, Gazeta Wyborcza, 1996-01-26

 • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1850, Ziemianin: pismo poświęcone rolnictwu i przemysłowi. T.2, poszyt 5, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2022