szczytny

 • książk.  taki, który jest zgodny z wartościami moralnymi stojącymi wysoko w hierarchii, choć dążenie do którego wymaga dużych poświęceń
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  prawdy i wartości życiowe

  • szczytny cel, zamiar, szczytna idea, inicjatywa, misja, tradycja, szczytne przedsięwzięcie, zadanie, szczytne hasła, ideały, intencje, zamierzenia
 • Będzie pedałował do 40 km dziennie. Trzymamy kciuki za Krzyśka, który z każdą swoją akcją pokazuje, że jeden człowiek dzięki uporowi może zdobywać ogromne sumy dla potrzebujących dzieci. Wierzymy, że i tym razem jego szczytny pomysł zostanie nagrodzony.

  źródło: NKJP: Agata Rowińska: Pojedzie bicyklem do miliardera, Super Express, 2006

  Narody państw walczących zmuszone były do coraz większego wysiłku, do coraz liczniejszych ofiar, trzeba więc było im wykazać, że toczą wojnę sprawiedliwą, słuszną, w obronie szczytnych ideałów wolności i demokracji, wojnę w obronie własnego bytu i honoru [...].

  źródło: NKJP: Janusz Pajewski: Historia powszechna, 1871-1918, 1967

  Formułowane zbiory zasad były [...] w istocie pewnego rodzaju ideałem, do którego należało dążyć, nie zaś na co dzień praktykowaną rzeczywistością, która z natury rzeczy musiała być kompromisem między szczytnymi zasadami a wymogami życia.

  źródło: NKJP: Maciej Kozłowski: Zdrajca czy ofiara, 2005

  Szukali pomocy i wsparcia moralnego tam, gdzie głoszono szczytne hasła o wolności, równości i braterstwie, a więc w rewolucyjnej Francji.

  źródło: NKJP: Marek Borucki: Polacy w Rzymie. Od czasów Mieszka I do Jana Pawła II, 1995

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. szczytny
  szczytny
  szczytny
  szczytne
  szczytna
  D. szczytnego
  szczytnego
  szczytnego
  szczytnego
  szczytnej
  C. szczytnemu
  szczytnemu
  szczytnemu
  szczytnemu
  szczytnej
  B. szczytnego
  szczytnego
  szczytny
  szczytne
  szczytną
  N. szczytnym
  szczytnym
  szczytnym
  szczytnym
  szczytną
  Ms. szczytnym
  szczytnym
  szczytnym
  szczytnym
  szczytnej
  W. szczytny
  szczytny
  szczytny
  szczytne
  szczytna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. szczytni
  szczytni
  szczytne
  szczytne
  D. szczytnych
  szczytnych
  szczytnych
  szczytnych
  C. szczytnym
  szczytnym
  szczytnym
  szczytnym
  B. szczytnych
  szczytnych
  szczytnych
  szczytne
  N. szczytnymi
  szczytnymi
  szczytnymi
  szczytnymi
  Ms. szczytnych
  szczytnych
  szczytnych
  szczytnych
  W. szczytni
  szczytni
  szczytne
  szczytne

  Stopień wyższy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. szczytniejszy
  szczytniejszy
  szczytniejszy
  szczytniejsze
  szczytniejsza
  D. szczytniejszego
  szczytniejszego
  szczytniejszego
  szczytniejszego
  szczytniejszej
  C. szczytniejszemu
  szczytniejszemu
  szczytniejszemu
  szczytniejszemu
  szczytniejszej
  B. szczytniejszego
  szczytniejszego
  szczytniejszy
  szczytniejsze
  szczytniejszą
  N. szczytniejszym
  szczytniejszym
  szczytniejszym
  szczytniejszym
  szczytniejszą
  Ms. szczytniejszym
  szczytniejszym
  szczytniejszym
  szczytniejszym
  szczytniejszej
  W. szczytniejszy
  szczytniejszy
  szczytniejszy
  szczytniejsze
  szczytniejsza
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. szczytniejsi
  szczytniejsi
  szczytniejsze
  szczytniejsze
  D. szczytniejszych
  szczytniejszych
  szczytniejszych
  szczytniejszych
  C. szczytniejszym
  szczytniejszym
  szczytniejszym
  szczytniejszym
  B. szczytniejszych
  szczytniejszych
  szczytniejszych
  szczytniejsze
  N. szczytniejszymi
  szczytniejszymi
  szczytniejszymi
  szczytniejszymi
  Ms. szczytniejszych
  szczytniejszych
  szczytniejszych
  szczytniejszych
  W. szczytniejsi
  szczytniejsi
  szczytniejsze
  szczytniejsze

CHRONOLOGIZACJA:
1800, A. Lange (tłum.), Przekłady z poetów obcych, t. 1, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2020