aglutyninowy

 • biochem.  związany z aglutyniną
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  części ciała, elementy i substancje składowe


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  budowa i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych

 • Techniki diagnostyczne oparte na zjawisku immunoelektroforezy wydają się być bardziej czułe i specyficzne (w 90%) niż testy aglutyninowe.

  źródło: Jacek Karoń: Kandidiaza przewodu pokarmowego, Nowiny Lekarskie, 1999 (docplayer.pl)

  Innym powodem wysokiej homogenizacji tłuszczu mleka koziego jest brak białek aglutyninowych, sklejających kuleczki tłuszczowe.

  źródło: Internet: kozy.edu.pl

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. aglutyninowy
  aglutyninowy
  aglutyninowy
  aglutyninowe
  aglutyninowa
  D. aglutyninowego
  aglutyninowego
  aglutyninowego
  aglutyninowego
  aglutyninowej
  C. aglutyninowemu
  aglutyninowemu
  aglutyninowemu
  aglutyninowemu
  aglutyninowej
  B. aglutyninowego
  aglutyninowego
  aglutyninowy
  aglutyninowe
  aglutyninową
  N. aglutyninowym
  aglutyninowym
  aglutyninowym
  aglutyninowym
  aglutyninową
  Ms. aglutyninowym
  aglutyninowym
  aglutyninowym
  aglutyninowym
  aglutyninowej
  W. aglutyninowy
  aglutyninowy
  aglutyninowy
  aglutyninowe
  aglutyninowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. aglutyninowi
  aglutyninowi
  aglutyninowe
  aglutyninowe
  D. aglutyninowych
  aglutyninowych
  aglutyninowych
  aglutyninowych
  C. aglutyninowym
  aglutyninowym
  aglutyninowym
  aglutyninowym
  B. aglutyninowych
  aglutyninowych
  aglutyninowych
  aglutyninowe
  N. aglutyninowymi
  aglutyninowymi
  aglutyninowymi
  aglutyninowymi
  Ms. aglutyninowych
  aglutyninowych
  aglutyninowych
  aglutyninowych
  W. aglutyninowi
  aglutyninowi
  aglutyninowe
  aglutyninowe

 • Rz + aglutyninowy + bez ograniczeń
  szyk: tylko postpozycja
CHRONOLOGIZACJA:
1923, Fizjologia zwierząt, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2020