agrobiznesmen

 • osoba, która zajmuje się produkcją rolniczą, przetwórstwem i handlem artykułami rolnymi
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  handel i usługi


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  rolnictwo

 • Tej transformacji gospodarstwa, zgodnie z ujęciem modelowym, towarzyszy przemiana jego właściciela (dzierżawcy): od chłopa do rolnika, od rolnika do farmera, od farmera do agrobiznesmena.

  źródło: NKJP: Izabella Bukraba-Rylska: Socjologia wsi polskiej, 2008

  [...] wyczytałam w piśmie Agrobazar [...], że został pan wytypowany na jednego z najlepszych agrobiznesmenów roku 1992.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 19.02.1993

  Przyszli agrobiznesmeni obliczyli rentowność gospodarstwa agroturystycznego, w tym farmy działającej na potrzeby zdrowo karmiącej tawerny.

  źródło: Internet: podhale24.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. agrobiznesmen
  agrobiznesmeni
  ndepr
  agrobiznesmeny
  depr
  D. agrobiznesmena
  agrobiznesmenów
  C. agrobiznesmenowi
  agrobiznesmenom
  B. agrobiznesmena
  agrobiznesmenów
  N. agrobiznesmenem
  agrobiznesmenami
  Ms. agrobiznesmenie
  agrobiznesmenach
  W. agrobiznesmenie
  agrobiznesmeni
  ndepr
  agrobiznesmeny
  depr
CHRONOLOGIZACJA:
1992, Wprost, Wydania 1-13, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2020