jaśnie oświecony

 • zwrot tytularny grzecznościowo używany dawniej w stosunku do osób mających wysokie pozycje w hierarchii społecznej
 • Współcześnie używane ironicznie.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zwroty grzecznościowe i zachowania akceptowane społecznie


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  świat dawnych epok i wydarzenia historyczne

 • Choć byli oni ewangelikami, to dzięki znacznym darowiznom na kościelną tacę, za zgodą jaśnie oświeconego cesarza Austrii, mogli spocząć w katolickiej świątyni.

  źródło: NKJP: Grzegorz Wawoczny: Przepowiednie, klątwa i tajemnica Piastów, Nowiny Raciborskie, 2002-01-30

  - Ach, jaśnie oświecona królowo! - rzekł grajek. - Stało mi się ciężkie dziś nieszczęście.

  źródło: NKJP: Hanna Kostyrko (zebr): Klechdy domowe, 1960

  Jutro od samego rana pakujemy się w strój wizytowy i walimy do Omdurmanu do jaśnie wielmożnego Abdullahiego el Mahdi. Stamtąd z nim razem do Chartumu na dwór jaśnie oświeconego Abdel Rahmana el Mahdi!

  źródło: NKJP: Marian Brandys: Śladami Stasia i Nel, 1974

 • typ frazy: fraza przymiotnikowa

  odmienny: oświecony

Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2020