nachapać

 • pot.  nagromadzić zachłannie dużo pieniędzy albo dóbr
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  własność

 • Wolny rynek, sam pomyśl, jeden sklep w środku tundry, samolotem produkty dowożą i ile zechcą za transport narzucić, tyle z nas potem złupią. Dawni przybysze za „długim rublem” nachapali swoje i zwiali, a swojskim gdzie się podziać?

  źródło: NKJP: Mariusz Wilk: Wilczy notes, 2007

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nachapię
  nachapiemy
  2 os. nachapiesz
  nachapiecie
  3 os. nachapie
  nachapią

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nachapałem
  +(e)m nachapał
  nachapałam
  +(e)m nachapała
  nachapałom
  +(e)m nachapało
  nachapaliśmy
  +(e)śmy nachapali
  nachapałyśmy
  +(e)śmy nachapały
  2 os. nachapałeś
  +(e)ś nachapał
  nachapałaś
  +(e)ś nachapała
  nachapałoś
  +(e)ś nachapało
  nachapaliście
  +(e)ście nachapali
  nachapałyście
  +(e)ście nachapały
  3 os. nachapał
  nachapała
  nachapało
  nachapali
  nachapały

  bezosobnik: nachapano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nachapmy
  2 os. nachap
  nachapcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nachapałbym
  bym nachapał
  nachapałabym
  bym nachapała
  nachapałobym
  bym nachapało
  nachapalibyśmy
  byśmy nachapali
  nachapałybyśmy
  byśmy nachapały
  2 os. nachapałbyś
  byś nachapał
  nachapałabyś
  byś nachapała
  nachapałobyś
  byś nachapało
  nachapalibyście
  byście nachapali
  nachapałybyście
  byście nachapały
  3 os. nachapałby
  by nachapał
  nachapałaby
  by nachapała
  nachapałoby
  by nachapało
  nachapaliby
  by nachapali
  nachapałyby
  by nachapały

  bezosobnik: nachapano by

  bezokolicznik: nachapać

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: nachapawszy

  gerundium: nachapanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: nachapany

 • bez ograniczeń + nachapać +
  CO
 • Zob. chapać

CHRONOLOGIZACJA:
1771, SL
Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2020