humoralnie

 • fizjol.  tak, że ma to związek z płynami znajdującymi się w organizmie żywym
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  części ciała, elementy i substancje składowe


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  budowa i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych

 • Pewne ściśle określone okolice ciała (skóra, mięśnie, tkanka łączna, naczynia i kości) są połączone nerwowo, wewnątrzwydzielniczo i humoralnie z określonymi narządami wewnętrznymi i mogą na siebie wzajemnie oddziaływać, tworząc tzw. krąg czynnościowy.

  źródło: Internet: forumzdrowia.pl/artykul/masaz-segmentarny;5728573.html

  W każdym razie chorobę jego Miechowita pojmuje humoralnie i daje mu wskazówki dietetyczne, oparte na nauce Galena o jakościach.

  źródło: Sześćsetlecie medycyny krakowskiej: Życiorysy (books.google.pl)

 • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1928, Medycyna doświadczalna i społeczna - Tomy 9-10, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2020