aktyn

 • chem.  metal o srebrzystej barwie, aktywny chemicznie, odznaczający się wysoką radiotoksycznością
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  minerały i pierwiastki


  CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Przemysł

  materiały używane w przemyśle

 • hiperonimy:  substancja
 • Jeśli w czasie t rozpadło się 94% pierwotnej liczby jąder próbki zawierającej początkowo tylko aktyn, to w próbce po czasie t pozostało 6% początkowej liczby jąder aktynu.

  źródło: Internet: cke.gov.pl

  Badacze i tym razem stwierdzili obecność produktu promieniotwórczego o okresie 3,5 godziny. Nie sądzili jednak, że otrzymali aktyn, gdyż jest on zbyt odległy od uranu, lecz bliższy nowy promieniotwórczy izotop toru.

  źródło: Nauka, 2001 (books.google.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. aktyn
  aktyny
  D. aktynu
  aktynów
  C. aktynowi
  aktynom
  B. aktyn
  aktyny
  N. aktynem
  aktynami
  Ms. aktynie
  aktynach
  W. aktynie
  aktyny

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • n.-łac. actinium

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2020