aktyna

 • biochem.  białko, które buduje komórki włókien mięśniowych i wpływa na ich kurczliwość
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  części ciała, elementy i substancje składowe


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  budowa i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych

 • hiperonimy:  białko
 • Pod koniec lat sześćdziesiątych okazało się, że aktyna jest składnikiem nie tylko mięśni, ale również komórek niemięśniowych [...].

  źródło: NKJP: Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz: Cytobiochemia: biochemia niektórych struktur komórkowych, 1995

  Ich budulcem jest globularne białko tubulina. Po powierzchni tubul przesuwają się cząsteczki kurczliwej aktyny, przekształcając chemiczną energię wiązań fosforanowych nukleotydów (ATP i GTP) w energię mechaniczną.

  źródło: NKJP: Jerzy Dzik: Dzieje życia na ziemi: wprowadzenie do paleobiologii, 1992

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. aktyna
  aktyny
  D. aktyny
  aktyn
  C. aktynie
  aktynom
  B. aktynę
  aktyny
  N. aktyną
  aktynami
  Ms. aktynie
  aktynach
  W. aktyno
  aktyny

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • ang. actin

  fr. actine

  niem. Aktin

  z gr. aktis 'promień'

CHRONOLOGIZACJA:
1947, Sprawozdania z posiedzeń Towarzysttwa Naukowego Warszawskiego, T. 39-43, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2020