aktywizująco

 • książk.  tak, że pobudza do działania lub rozwoju
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • Muzyka dynamiczna może działać aktywizująco, pobudzać wyobraźnię, zaś wolna – oddziaływać uspokajająco na osoby przeżywające niepokój.

  źródło: NKJP: Ola Szatan: Leczenie dźwiękiem, Dziennik Zachodni, 2004-07-31

  Zbudowana kolej podziałała aktywizująco na procesy miastotwórcze, choć pierwsze lata jej funkcjonowania nie zapowiadały jeszcze zmian, jakie miały się dokonać w wyniku jej otwarcia.

  źródło: Stanisław Wiech: Miasteczka guberni kieleckiej w latach 1870-1914, 1995 (books.google.pl)

 • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1933, ABC, R.8, nr 368, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2020