kapitałochłonność

 • ekon.  cecha działań, które wymagają dużych nakładów finansowych
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw

  • niska, wysoka kapitałochłonność
 • Kapitałochłonność uprawy buraków cukrowych jest wysoka i zależy od wielkości nawożenia mineralnego i organicznego, rodzaju i częstości stosowania chemicznych oprysków, wielkości usług produkcyjnych oraz nakładów siły pociągowej.

  źródło: NKJP: Jan Fereniec: Zarys ekonomiki i organizacji rolnictwa, 1985

  [...] inwestycje portowe charakteryzują się wysoką kapitałochłonnością i długim okresem zwrotu, a więc rozdzielenie obu portów ograniczyłoby ich możliwości rozwojowe.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 11.01.1996

  Branże eksportujące na Wschód miały względnie niską kapitałochłonność, względnie niski stopień dekapitalizacji i względnie wysoką stopę odnowienia majątku produkcyjnego [...].

  źródło: NKJP: Stefan Krajewski: Prywatyzacja. Restrukturyzacja. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, 2009

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. kapitałochłonność
  kapitałochłonności
  D. kapitałochłonności
  kapitałochłonności
  C. kapitałochłonności
  kapitałochłonnościom
  B. kapitałochłonność
  kapitałochłonności
  N. kapitałochłonnością
  kapitałochłonnościami
  Ms. kapitałochłonności
  kapitałochłonnościach
  W. kapitałochłonności
  kapitałochłonności

  Inne uwagi

  Zwykle lp

CHRONOLOGIZACJA:
1957, Gospodarka Planowa, t. 12, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2020