idiocić

 • pot.  sprawiać, że ktoś lub coś stają się wyjątkowo głupie
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • Ciężko mi uwierzyć, że z Petera - fotoreportera z wieloletnim doświadczeniem - robią takiego idiotę. [...] Ale skoro już go idiocą do tego stopnia, to dodatkową solą na ranę jest to, że odzierają go z resztek profesjonalizmu.

  źródło: Internet: daredevil.marvelcomics.vx1.pl

  W pierwszym odruchu zareagowałem oburzeniem. [...] Jeszcze będą nam dzieci idiocić i wciskać im, że duchy wałęsają się po bibliotece, a szuka się ich „kamerą i dyktafonem”?

  źródło: Moda na duchy, 2016-03-17 (nowiny.pl)

  Jeśli chodzi o zidiocenie prawa, to F. też ma rację, tylko że to prawo idiocą ludzie myślący podobnie do niego.

  źródło: Internet: elka.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. idiocę
  idiocimy
  2 os. idiocisz
  idiocicie
  3 os. idioci
  idiocą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. idiociłem
  +(e)m idiocił
  idiociłam
  +(e)m idiociła
  idiociłom
  +(e)m idiociło
  idiociliśmy
  +(e)śmy idiocili
  idiociłyśmy
  +(e)śmy idiociły
  2 os. idiociłeś
  +(e)ś idiocił
  idiociłaś
  +(e)ś idiociła
  idiociłoś
  +(e)ś idiociło
  idiociliście
  +(e)ście idiocili
  idiociłyście
  +(e)ście idiociły
  3 os. idiocił
  idiociła
  idiociło
  idiocili
  idiociły

  bezosobnik: idiocono

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę idiocił
  będę idiocić
  będę idiociła
  będę idiocić
  będę idiociło
  będę idiocić
  będziemy idiocili
  będziemy idiocić
  będziemy idiociły
  będziemy idiocić
  2 os. będziesz idiocił
  będziesz idiocić
  będziesz idiociła
  będziesz idiocić
  będziesz idiociło
  będziesz idiocić
  będziecie idiocili
  będziecie idiocić
  będziecie idiociły
  będziecie idiocić
  3 os. będzie idiocił
  będzie idiocić
  będzie idiociła
  będzie idiocić
  będzie idiociło
  będzie idiocić
  będą idiocili
  będą idiocić
  będą idiociły
  będą idiocić

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. idioćmy
  2 os. idioć
  idioćcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. idiociłbym
  bym idiocił
  idiociłabym
  bym idiociła
  idiociłobym
  bym idiociło
  idiocilibyśmy
  byśmy idiocili
  idiociłybyśmy
  byśmy idiociły
  2 os. idiociłbyś
  byś idiocił
  idiociłabyś
  byś idiociła
  idiociłobyś
  byś idiociło
  idiocilibyście
  byście idiocili
  idiociłybyście
  byście idiociły
  3 os. idiociłby
  by idiocił
  idiociłaby
  by idiociła
  idiociłoby
  by idiociło
  idiociliby
  by idiocili
  idiociłyby
  by idiociły

  bezosobnik: idiocono by

  bezokolicznik: idiocić

  imiesłów przysłówkowy współczesny: idiocąc

  gerundium: idiocenie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: idiocący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: idiocony

  odpowiednik aspektowy: zidiocić

 • bez ograniczeń + idiocić +
  KOGO/CO
 • Od: idiota

CHRONOLOGIZACJA:
1902, SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2020