idiocić się

 • pot.  pogard.  idiocić samego siebie
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • A skoro panowie sami chcą idiocić się dla dobra europejskiej demokracji, dlaczego ma im pomagać w tym tylko jedna strona polskiego sporu?

  źródło: Rafał Kotomski: Gdy Szydło była Stalinem, 2016-01-22 (wiadomosci.onet.pl)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. idiocę się
  idiocimy się
  2 os. idiocisz się
  idiocicie się
  3 os. idioci się
  idiocą się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. idiociłem się
  +(e)m się idiocił
  idiociłam się
  +(e)m się idiociła
  idiociłom się
  +(e)m się idiociło
  idiociliśmy się
  +(e)śmy się idiocili
  idiociłyśmy się
  +(e)śmy się idiociły
  2 os. idiociłeś się
  +(e)ś się idiocił
  idiociłaś się
  +(e)ś się idiociła
  idiociłoś się
  +(e)ś się idiociło
  idiociliście się
  +(e)ście się idiocili
  idiociłyście się
  +(e)ście się idiociły
  3 os. idiocił się
  idiociła się
  idiociło się
  idiocili się
  idiociły się

  bezosobnik: idiocono się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się idiocił
  będę się idiocić
  będę się idiociła
  będę się idiocić
  będę się idiociło
  będę się idiocić
  będziemy się idiocili
  będziemy się idiocić
  będziemy się idiociły
  będziemy się idiocić
  2 os. będziesz się idiocił
  będziesz się idiocić
  będziesz się idiociła
  będziesz się idiocić
  będziesz się idiociło
  będziesz się idiocić
  będziecie się idiocili
  będziecie się idiocić
  będziecie się idiociły
  będziecie się idiocić
  3 os. będzie się idiocił
  będzie się idiocić
  będzie się idiociła
  będzie się idiocić
  będzie się idiociło
  będzie się idiocić
  będą się idiocili
  będą się idiocić
  będą się idiociły
  będą się idiocić

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. idioćmy się
  2 os. idioć się
  idioćcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. idiociłbym się
  bym się idiocił
  idiociłabym się
  bym się idiociła
  idiociłobym się
  bym się idiociło
  idiocilibyśmy się
  byśmy się idiocili
  idiociłybyśmy się
  byśmy się idiociły
  2 os. idiociłbyś się
  byś się idiocił
  idiociłabyś się
  byś się idiociła
  idiociłobyś się
  byś się idiociło
  idiocilibyście się
  byście się idiocili
  idiociłybyście się
  byście się idiociły
  3 os. idiociłby się
  by się idiocił
  idiociłaby się
  by się idiociła
  idiociłoby się
  by się idiociło
  idiociliby się
  by się idiocili
  idiociłyby się
  by się idiociły

  bezosobnik: idiocono by się

  bezokolicznik: idiocić się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: idiocąc się

  gerundium: idiocenie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: idiocący się

  odpowiednik aspektowy: zidiocić się

 • Od: idiota

CHRONOLOGIZACJA:
2016, wiadomosci.onet.pl
Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2020