wahnąć

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

1. poruszyć

 • 1.

  poruszyć czymś, wprawiając w ruch polegający na wychyleniu się w jedną i w drugą stronę względem położenia równowagi
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  ruch i spoczynek

 • hiperonimy:  poruszyć
 • A ona wahnęła pod rusztami pyskiem i zamiast usłużnie pochylić głowę, odwróciła się zadem.

  źródło: Edward Redliński, Listy z Rabarbaru, 1986

  Gdy ojciec chwycił żołnierza, ten zachwiał się i wyszarpnął pistolet. Wahnął nim raz, drugi, wypalił nisko, tuż nad dachami i nagimi koronami morw.

  źródło: Maciej Płaza, Robinson w Bolechowie, 2017

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wahnę
  wahniemy
  2 os. wahniesz
  wahniecie
  3 os. wahnie
  wahną

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wahnąłem
  +(e)m wahnął
  wahnęłam
  +(e)m wahnęła
  wahnęłom
  +(e)m wahnęło
  wahnęliśmy
  +(e)śmy wahnęli
  wahnęłyśmy
  +(e)śmy wahnęły
  2 os. wahnąłeś
  +(e)ś wahnął
  wahnęłaś
  +(e)ś wahnęła
  wahnęłoś
  +(e)ś wahnęło
  wahnęliście
  +(e)ście wahnęli
  wahnęłyście
  +(e)ście wahnęły
  3 os. wahnął
  wahnęła
  wahnęło
  wahnęli
  wahnęły

  bezosobnik: wahnięto

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wahnijmy
  2 os. wahnij
  wahnijcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wahnąłbym
  bym wahnął
  wahnęłabym
  bym wahnęła
  wahnęłobym
  bym wahnęło
  wahnęlibyśmy
  byśmy wahnęli
  wahnęłybyśmy
  byśmy wahnęły
  2 os. wahnąłbyś
  byś wahnął
  wahnęłabyś
  byś wahnęła
  wahnęłobyś
  byś wahnęło
  wahnęlibyście
  byście wahnęli
  wahnęłybyście
  byście wahnęły
  3 os. wahnąłby
  by wahnął
  wahnęłaby
  by wahnęła
  wahnęłoby
  by wahnęło
  wahnęliby
  by wahnęli
  wahnęłyby
  by wahnęły

  bezosobnik: wahnięto by

  bezokolicznik: wahnąć

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: wahnąwszy

  gerundium: wahnięcie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: wahnięty

  odpowiednik aspektowy: wahać

 • bez ograniczeń + wahnąć +
  CZYM
 • Od: wahać