egzemplifikacyjnie

 • książk.  w sposób związany z egzemplifikacją - wyjaśnianiem za pomocą przykładów


 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  wytwory działań intelektualnych człowieka

 • hiperonimy:  przykładowo I
 • Jeden z tych snów-antraktów, będących transpozycją nie urzeczywistnionych pragnień, niejako formą ich sublimacji, poeta egzemplifikacyjnie przytacza w trzeciej, najobszerniejszej sekwencji wiersza.

  źródło: NKJP: Zbigniew Lisowski: Poznawanie poezji: interpretacje, 2008

  Powódka twierdzi, że o istnieniu jej interesu prawnego świadczy to, że ze stosunku najmu wypływają dalsze jej roszczenia, które wymienia egzemplifikacyjnie, oraz wywodzi, że interes prawny winien być rozumiany jako interes dotyczący szeroko rozumianych praw i stosunków prawnych.

  źródło: Internet: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2000 r. V CKN 221/00

  Wybór cytatów należy traktować egzemplifikacyjnie, bowiem nie sposób w tak ograniczonym objętościowo opracowaniu przywołać wszystkie odnośne przykłady.

  źródło: Magdalena Zalewska-Turzyńska: Zastosowanie zasad zarządzania Fayola w organizacji Straży Ratunkowej Zaruskiego, 2015 (czasopismologistyka.pl)

  Działania kuratora są określone egzemplifikacyjnie, a nie enumeratywnie. Nie tworzą więc katalogu zamkniętego.

  źródło: Krystyna Gromek: Opinia prawna do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (druk 4171), 2011 (orka.sejm.gov.pl)

 • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1958, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Filozofia, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2020