larwalny

 • związany z larwą - postacią rozwojową niektórych zwierząt
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  budowa i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych

  • rozwój larwalny; forma, postać larwalna; stadium larwalne
 • [...] w jelicie cienkim człowieka uwalnia się mikroskopijna postać larwalna robaka. Przenika ona do układu krwionośnego i tą drogą podróżuje w ciele ofiary poszukując miejsc dogodnych do dalszego rozwoju.

  źródło: NKJP: Michał Henzler: Lisia choroba, Polityka nr 2412, 2003-08-02

  Wczesne stadia larwalne są bardzo trudne do znalezienia w terenie. Mało jest więc prac opisujących biologię poszczególnych gatunków [...].

  źródło: NKJP: Barbara Marciniak: Studia nad bionomią, fenologią i rozmieszczeniem geograficznym koszówek (Lepidoptera, Psychidae) na obszarze Polski, 2000

  Niebezpieczne są też kleszcze. Kojarzone są z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. W fazie larwalnej kleszcze żerują najczęściej na gryzoniach, od których przenosi się choroba.

  źródło: NKJP: SIEL: Letnie koszmary. Dokuczliwe swędzenie, Gazeta Poznańska, 2001-07-07

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. larwalny
  larwalny
  larwalny
  larwalne
  larwalna
  D. larwalnego
  larwalnego
  larwalnego
  larwalnego
  larwalnej
  C. larwalnemu
  larwalnemu
  larwalnemu
  larwalnemu
  larwalnej
  B. larwalnego
  larwalnego
  larwalny
  larwalne
  larwalną
  N. larwalnym
  larwalnym
  larwalnym
  larwalnym
  larwalną
  Ms. larwalnym
  larwalnym
  larwalnym
  larwalnym
  larwalnej
  W. larwalny
  larwalny
  larwalny
  larwalne
  larwalna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. larwalni
  larwalni
  larwalne
  larwalne
  D. larwalnych
  larwalnych
  larwalnych
  larwalnych
  C. larwalnym
  larwalnym
  larwalnym
  larwalnym
  B. larwalnych
  larwalnych
  larwalnych
  larwalne
  N. larwalnymi
  larwalnymi
  larwalnymi
  larwalnymi
  Ms. larwalnych
  larwalnych
  larwalnych
  larwalnych
  W. larwalni
  larwalni
  larwalne
  larwalne

 • Od: larwa

CHRONOLOGIZACJA:
1886, Henryk Wielowieyski, O budowie jajnika u owadów, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2020