idiomatyka

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

1.b przedmiot nauki

 • 1.b

  jęz.  ogół stałych połączeń wyrazów, funkcjonujących w języku jako całość, których znaczenie nie wynika ze znaczeń poszczególnych elementów tych połączeń
 • Używany jako termin językoznawczy i różnie definiowany w zależności od założeń teoretycznych danego opisu języka.

 • [idjomatyka]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

 • synonimy:  frazeologia
  • frazeologia i idiomatyka
 • Wpłynęła na to oficjalna retoryka komunistyczna, do której idiomatyki od prawie pół wieku należał w tym czasie termin „społeczeństwo obywatelskie”.

  źródło: Paweł Załęski: Marksizm i społeczeństwo obywatelskie, Principia, 2011 (ejournals.eu)

  Pozwala to przywołać niezwykle istotny, a rzadko przypominany, związek pamięci i serca. Ów związek przechował się jeszcze w idiomatyce kilku języków europejskich, w których wyrażenie »uczyć się na pamięć« oddaje się - przykładowo - przez „by heart” czy „par coeur”.

  źródło: Na skróty, Tygodnik Powszechny, 2004-05-16 (tygodnikpowszechny.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. idiomatyka
  idiomatyki
  D. idiomatyki
  idiomatyk
  C. idiomatyce
  idiomatykom
  B. idiomatykę
  idiomatyki
  N. idiomatyką
  idiomatykami
  Ms. idiomatyce
  idiomatykach
  W. idiomatyko
  idiomatyki

  Inne uwagi

  Zwykle lp