dechrystianizacyjny

 • książk.  związany z dechrystianizacją
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

 • antonimy:  chrystianizacyjny
  • proces, program, ruch dechrystianizacyjny
 • Opisując dzieje cywilizacji zachodnioeuropejskiej, dostrzegł on zapoczątkowany w XV–XVI wieku trend dechrystianizacyjny i neohumanistyczny.

  źródło: Grzegorz Radomski: Recepcja idei „nowego średniowiecza” w polskiej myśli nacjonalistycznej, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, nr 18, 2017

  W liście do nauczycieli uczestnicy pielgrzymki zauważają, że tendencje dechrystianizacyjne dostrzegane są również w polskiej szkole [...].

  źródło: Internet: idziemy.pl

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. dechrystianizacyjny
  dechrystianizacyjny
  dechrystianizacyjny
  dechrystianizacyjne
  dechrystianizacyjna
  D. dechrystianizacyjnego
  dechrystianizacyjnego
  dechrystianizacyjnego
  dechrystianizacyjnego
  dechrystianizacyjnej
  C. dechrystianizacyjnemu
  dechrystianizacyjnemu
  dechrystianizacyjnemu
  dechrystianizacyjnemu
  dechrystianizacyjnej
  B. dechrystianizacyjnego
  dechrystianizacyjnego
  dechrystianizacyjny
  dechrystianizacyjne
  dechrystianizacyjną
  N. dechrystianizacyjnym
  dechrystianizacyjnym
  dechrystianizacyjnym
  dechrystianizacyjnym
  dechrystianizacyjną
  Ms. dechrystianizacyjnym
  dechrystianizacyjnym
  dechrystianizacyjnym
  dechrystianizacyjnym
  dechrystianizacyjnej
  W. dechrystianizacyjny
  dechrystianizacyjny
  dechrystianizacyjny
  dechrystianizacyjne
  dechrystianizacyjna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. dechrystianizacyjni
  dechrystianizacyjni
  dechrystianizacyjne
  dechrystianizacyjne
  D. dechrystianizacyjnych
  dechrystianizacyjnych
  dechrystianizacyjnych
  dechrystianizacyjnych
  C. dechrystianizacyjnym
  dechrystianizacyjnym
  dechrystianizacyjnym
  dechrystianizacyjnym
  B. dechrystianizacyjnych
  dechrystianizacyjnych
  dechrystianizacyjnych
  dechrystianizacyjne
  N. dechrystianizacyjnymi
  dechrystianizacyjnymi
  dechrystianizacyjnymi
  dechrystianizacyjnymi
  Ms. dechrystianizacyjnych
  dechrystianizacyjnych
  dechrystianizacyjnych
  dechrystianizacyjnych
  W. dechrystianizacyjni
  dechrystianizacyjni
  dechrystianizacyjne
  dechrystianizacyjne

CHRONOLOGIZACJA:
1936, Gwiazdka Cieszyńska, nr 84, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2020