endogeniczny

 • nauk.  dotyczący czynników i oddziaływań wewnętrznych
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • synonimy:  endogenny
  sprzeczne:  egzogeniczny
  egzogenny
  • czynnik endogeniczny
 • Procesy endogeniczne powodują wypiętrzanie skorupy ziemskiej oraz powstanie na jej powierzchni nierówności w postaci form wypukłych (gór, wyżyn grzbietów oceanicznych) i form wklęsłych (rowów i zapadlisk tektonicznych, basenów).

  źródło: Internet: procesylitosfery.wordpress.com

  Do czynników endogenicznych zaliczamy przede wszystkim zasoby przedsiębiorstwa, jego doświadczenie, wiedzę o rynkach zagranicznych i wyznaczoną przez te zmienne strategię marketingową oraz pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa.

  źródło: NKJP: Wojciech Grzegorczyk: Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe, 2008

  Pożary endogeniczne gasi się poprzez budowanie tam przeciwwybuchowych.

  źródło: NKJP: Justyna Przybytek: Niewidzialny, podziemny pożar, Dziennik Zachodni, 2009-05-11

  - Rozwój wyspecjalizowanych i silnie egzogenicznych funkcji przemysłowych stymulował wzrost liczby mieszkańców Łodzi, a w jego następstwie niezbędny dla podstawowej egzystencji miasta wzrost sektora endogenicznego.

  źródło: NKJP: Andrzej Suliborski: Funkcje i struktura funkcjonalna miast: studia empiryczno-teoretyczne: komentarz do zbioru monotematycznych publikacji stanowiących rozprawę habilitacyjną, 2001

  W endogenicznej teorii wzrostu przyjmuje się bowiem, że postęp techniczny wynika przede wszystkim z innowacji powstających w wyniku krajowej i zagranicznej działalności badawczo-rozwojowej [...].

  źródło: NKJP: Iwona Świerczewska: Łączna produktywność czynników produkcji. Ucieleśniony kapitał wiedzy, 2007

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. endogeniczny
  endogeniczny
  endogeniczny
  endogeniczne
  endogeniczna
  D. endogenicznego
  endogenicznego
  endogenicznego
  endogenicznego
  endogenicznej
  C. endogenicznemu
  endogenicznemu
  endogenicznemu
  endogenicznemu
  endogenicznej
  B. endogenicznego
  endogenicznego
  endogeniczny
  endogeniczne
  endogeniczną
  N. endogenicznym
  endogenicznym
  endogenicznym
  endogenicznym
  endogeniczną
  Ms. endogenicznym
  endogenicznym
  endogenicznym
  endogenicznym
  endogenicznej
  W. endogeniczny
  endogeniczny
  endogeniczny
  endogeniczne
  endogeniczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. endogeniczni
  endogeniczni
  endogeniczne
  endogeniczne
  D. endogenicznych
  endogenicznych
  endogenicznych
  endogenicznych
  C. endogenicznym
  endogenicznym
  endogenicznym
  endogenicznym
  B. endogenicznych
  endogenicznych
  endogenicznych
  endogeniczne
  N. endogenicznymi
  endogenicznymi
  endogenicznymi
  endogenicznymi
  Ms. endogenicznych
  endogenicznych
  endogenicznych
  endogenicznych
  W. endogeniczni
  endogeniczni
  endogeniczne
  endogeniczne

 • Rz + endogeniczny + bez ograniczeń
  szyk: neutralny
 • ang. endogenous

  fr. endogène

  niem. endogen

  gr. éndon 'wewnątrz' + gr. génos 'pochodzenie, ród'

  gr.
  gr.

CHRONOLOGIZACJA:
1849, Alexander von Humboldt, Kosmos. Rys fizycznego opisu świata, t. 1, tłum. Jan baranowski i Ludwik Zejszner, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2020