algorytmiczny

 • nauk.  związany z algorytmem
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  wytwory działań intelektualnych człowieka

  • konkurs algorytmiczny; myślenie algorytmiczne; formuły, metody, problemy algorytmiczne
 • Celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

  źródło: NKJP: (mona): W „dwójce” rośnie wybitny informatyk, Gazeta Pomorska, 2010-03-09

  Matematyki nie da się sprowadzić do zbioru tez wyjściowych i reguł wnioskowania, za pomocą których dowodzi się twierdzenia. Gdyby tak było, w roli matematyka doskonale spisywałby się komputer. Tymczasem wyobraźnia matematyczna nie jest algorytmiczna.

  źródło: NKJP: Piotr Szymczak: Kto skonstruuje myślącą istotę, Wiedza i Życie, 2001

  Najprostszą jednak algorytmiczną metodą badania, czy dany tryb sylogistyczny jest prawem logicznym, jest zbadanie, czy odpowiada on następującym pięciu regułom sylogizmu kategorycznego.

  źródło: NKJP: Zygmunt Ziembiński: Logika praktyczna, 1958

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. algorytmiczny
  algorytmiczny
  algorytmiczny
  algorytmiczne
  algorytmiczna
  D. algorytmicznego
  algorytmicznego
  algorytmicznego
  algorytmicznego
  algorytmicznej
  C. algorytmicznemu
  algorytmicznemu
  algorytmicznemu
  algorytmicznemu
  algorytmicznej
  B. algorytmicznego
  algorytmicznego
  algorytmiczny
  algorytmiczne
  algorytmiczną
  N. algorytmicznym
  algorytmicznym
  algorytmicznym
  algorytmicznym
  algorytmiczną
  Ms. algorytmicznym
  algorytmicznym
  algorytmicznym
  algorytmicznym
  algorytmicznej
  W. algorytmiczny
  algorytmiczny
  algorytmiczny
  algorytmiczne
  algorytmiczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. algorytmiczni
  algorytmiczni
  algorytmiczne
  algorytmiczne
  D. algorytmicznych
  algorytmicznych
  algorytmicznych
  algorytmicznych
  C. algorytmicznym
  algorytmicznym
  algorytmicznym
  algorytmicznym
  B. algorytmicznych
  algorytmicznych
  algorytmicznych
  algorytmiczne
  N. algorytmicznymi
  algorytmicznymi
  algorytmicznymi
  algorytmicznymi
  Ms. algorytmicznych
  algorytmicznych
  algorytmicznych
  algorytmicznych
  W. algorytmiczni
  algorytmiczni
  algorytmiczne
  algorytmiczne
CHRONOLOGIZACJA:
1836, Encyklopedya powszechna, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2020