leksykograf

 • osoba zajmująca się tworzeniem słowników
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

 • synonimy:  słownikarz
  • angielski, polski, uczony, wybitny leksykograf
  • zawód leksykografa
 • Na poddaszu pracowni leżą pedantycznie posegregowane (skrupulatność to pierwsza cecha wymagana od kandydata na leksykografa) „zeszyty kontroli pracy”.

  źródło: NKJP: Adam Wilma: Od A do posiwieć, Polityka nr 2239, 2000-04-01

  Leksykograf odpowiedzialny, dajmy na to, za literę R, poprzedzał swoją część słownika przedmową, w której przekonywał, że hasła na tę literę są szczególnie trudne do opracowania, bo oprócz wielu niejasnych i archaicznych słów wywodzących się ze staroangielskiego, zaczyna się na R sporo naukowych zapożyczeń z greki.

  źródło: NKJP: Mikołaj Szymański: Tajne uroki słowników, Gazeta Wyborcza, 1995-02-03

  Tym bardziej więc wydobycie leksyki kwalifikowanej już w XIX wieku jako archaiczna wydaje się celowe. Pozwoli na zweryfikowanie opinii leksykografów, poprzez rozszerzenie pola obserwacji na inną odmianę stylistyczną niż ogólna, literacka, do której odnoszą się kwalifikatory słownikowe.

  źródło: NKJP: Elżbieta Umińska - Tytoń: Słownictwo polszczyzny potocznej XIX wieku, 2001

  Studia umożliwiają poznanie zasad warsztatu leksykografa i najnowocześniejszych technik komputerowych. Absolwenci są przygotowani do pracy w wydawnictwach naukowych i komercyjnych, w zakresie zestawiania słowników tradycyjnych i elektronicznych, począwszy od opracowania koncepcji do jej (także technicznej) realizacji.

  źródło: Internet: studia.studentnews.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. leksykograf
  leksykografowie
  ndepr
  leksykografy
  depr
  D. leksykografa
  leksykografów
  C. leksykografowi
  leksykografom
  B. leksykografa
  leksykografów
  N. leksykografem
  leksykografami
  Ms. leksykografie
  leksykografach
  W. leksykografie
  leksykografowie
  ndepr
  leksykografy
  depr

CHRONOLOGIZACJA:
1812, SL
Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2021