objazdowo

 • w sposób związany z objazdem - odwiedzaniem po kolei kilku miejsc
 • ATEMATYCZNY

 • Zebrane objazdowo odpady podlegają dokładniejszemu sortowaniu i przygotowaniu do wywozu w punkcie czasowego ich gromadzenia.

  źródło: NKJP: Katarzyna Białek: Polskie problemy segregacji odpadów oraz modelowe przykłady zagospodarowania surowców wtórnych, Magazyn Puls Studenta, 2000-03

  Wakacje spędza objazdowo, woli tak, niż siedzieć w jednym miejscu.

  źródło: NKJP: Piotr Pytlakowski: Dacza polska, Polityka, 2003-08-16

  Wielkim czarnym autem przyjechali, wzięli klucz od tej niby-świetlicy, gdzie za pegeeru objazdowo pokazywali filmy i gdzie zabawy były, i tam zaczęli pić.

  źródło: NKJP: Andrzej Stasiuk: Taksim, 2009

 • część mowy: przysłówek

 • Zob. objazd

CHRONOLOGIZACJA:
1953, Teatr, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2020