alopatia

allopatia

 • metoda leczenia polegająca na podawaniu choremu środków, które wywołują objawy przeciwne objawom danej choroby
  • allopatia
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  leki i sposoby leczenia, zabiegi, sprzęty medyczne

 • antonimy:  homeopatia
  • homeopatia i alopatia
  • metoda alopatii
 • Medycyna oficjalna posługuje się alopatią. [...] W tej metodzie stosuje się więc leki, będące przeciwieństwem choroby, np. antybiotyki.

  źródło: NKJP: Homeopatia, Dziennik Polski, 2000-07-04

  Samuel Hahnemann [...] pierwszy wyznaczył prawa, przebadał leki i usystematyzował choroby oraz wprowadził używane do dzisiaj określenia homeopatia i alopatia. Chciał w ten sposób odróżnić własną koncepcję leczenia od alopatii, czyli metod leczniczych opartych na zasadzie „przeciwne lecz przeciwnym” [...].

  źródło: NKJP: Internet

  W rozumieniu alopatii każdy narząd jest oddzielny i można mu przypisać oddzielną jednostkę chorobową.

  źródło: Internet: wiedza.cc

  [...] obok teorii i koncepcji w miarę powszechnie uznawanych istniały [...] i nadal istnieją teorie i koncepcje budzące kontrowersje środowiska. Są to współcześnie np. homeopatia i allopatia [...].

  źródło: Kwartalnik historii nauki i techniki, 1998 (books.google.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. alopatia
  alopatie
  D. alopatii
  alopatii
  neut
  alopatyj
  char
  C. alopatii
  alopatiom
  B. alopatię
  alopatie
  N. alopatią
  alopatiami
  Ms. alopatii
  alopatiach
  W. alopatio
  alopatie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • internac.

  ang. allopathy

  fr. allopathie

  niem. Allopathie

  gr. állos 'obcy, odmienny, inny' + gr. páthos ' cierpienie'

CHRONOLOGIZACJA:
1840, Henryk Ignacy Suchecki, Duch hydropatyi, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2021