leninizm

 • teoria społeczno-ekonomiczna, oparta na doktrynie marksistowskiej, będąca podstawą funkcjonowania partii i państwa komunistycznego
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  doktryny i poglądy polityczne

  • podstawy, zagadnienie leninizmu
  • marksizm i leninizm, leninizm i stalinizm
 • Niewątpliwie leninizm jest kierunkiem, który dla rozbudzenia socjaldemokratycznego ruchu rewolucyjnego w Rosji położył doniosłe zasługi.

  źródło: NKJP: Stefan Leder, Witold Leder: Czerwona nić: ze wspomnień i prac rodziny Lederów, 2005

  [...] obóz ideologiczno-szkoleniowy to było nie tylko miejsce do wysłuchiwania uczonych wykładów o historii ruchu robotniczego, podstawach leninizmu i zasadach partyjnych ze strategią i taktyką włącznie.

  źródło: NKJP: Henryk Grynberg: Życie ideologiczne, osobiste, codzienne i artystyczne, 1998

  Wielu historyków zwracało uwagę na rosyjskie dziedzictwo w leninizmie - fuzję świeckiej i duchownej władzy, słabość społeczeństwa cywilnego w obliczu państwa. Wielu pisało o totalitarnych zjawiskach dawnej historii.

  źródło: NKJP: Adam Michnik: Komunizm, Kościół i czarownice, Gazeta Wyborcza, 1992-11-21

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. leninizm
  leninizmy
  D. leninizmu
  leninizmów
  C. leninizmowi
  leninizmom
  B. leninizm
  leninizmy
  N. leninizmem
  leninizmami
  Ms. leninizmie
  leninizmach
  W. leninizmie
  leninizmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Od nazwiska: Włodzimierz Lenin (1870-1924), rosyjski polityk socjaldemokratyczny i komunistyczny, organizator i przywódca rewolucji październikowej, pierwszy przywódca Rosji Radzieckiej

 • Zob. też:

  marksizm-leninizm

CHRONOLOGIZACJA:
1927, Stanisław Grabski, Rzym czy Moskwa?, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2020