leserować

 • pot.  pejorat.  unikać swoich obowiązków
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • W zakładzie leserował, ile się dało, ale w jej mieszkaniu ciągle coś robił, z wielkim poświęceniem [...].

  źródło: NKJP: Henryk Sekulski: Przebitka, 2001

  Nigdy ilość nie przechodzi w jakość, powinieneś już to do tej pory wiedzieć. W twoim poście jest podjęta próba naprawienia „krzywd” za ostatnie pół roku hurtem. Czy leserowałeś i teraz ktoś cię pogonił do roboty?

  źródło: NKJP: Internet

  Jeżeli już na pierwszym roku leseruje, nie chce mu się pracować, szuka natchnienia w narkotykach czy alkoholu, nie umie pracować w zespole, to są małe szanse na to, żeby ten wybitnie nawet zdolny człowiek był kimś więcej niż tym, czym jest.

  źródło: NKJP: Ryszarda Wojciechowska: Jestem byczek Fernando, Wieczór Wybrzeża, 2005-06-11

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. leseruję
  leserujemy
  2 os. leserujesz
  leserujecie
  3 os. leseruje
  leserują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. leserowałem
  +(e)m leserował
  leserowałam
  +(e)m leserowała
  leserowałom
  +(e)m leserowało
  leserowaliśmy
  +(e)śmy leserowali
  leserowałyśmy
  +(e)śmy leserowały
  2 os. leserowałeś
  +(e)ś leserował
  leserowałaś
  +(e)ś leserowała
  leserowałoś
  +(e)ś leserowało
  leserowaliście
  +(e)ście leserowali
  leserowałyście
  +(e)ście leserowały
  3 os. leserował
  leserowała
  leserowało
  leserowali
  leserowały

  bezosobnik: leserowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę leserował
  będę leserować
  będę leserowała
  będę leserować
  będę leserowało
  będę leserować
  będziemy leserowali
  będziemy leserować
  będziemy leserowały
  będziemy leserować
  2 os. będziesz leserował
  będziesz leserować
  będziesz leserowała
  będziesz leserować
  będziesz leserowało
  będziesz leserować
  będziecie leserowali
  będziecie leserować
  będziecie leserowały
  będziecie leserować
  3 os. będzie leserował
  będzie leserować
  będzie leserowała
  będzie leserować
  będzie leserowało
  będzie leserować
  będą leserowali
  będą leserować
  będą leserowały
  będą leserować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. leserujmy
  2 os. leseruj
  leserujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. leserowałbym
  bym leserował
  leserowałabym
  bym leserowała
  leserowałobym
  bym leserowało
  leserowalibyśmy
  byśmy leserowali
  leserowałybyśmy
  byśmy leserowały
  2 os. leserowałbyś
  byś leserował
  leserowałabyś
  byś leserowała
  leserowałobyś
  byś leserowało
  leserowalibyście
  byście leserowali
  leserowałybyście
  byście leserowały
  3 os. leserowałby
  by leserował
  leserowałaby
  by leserowała
  leserowałoby
  by leserowało
  leserowaliby
  by leserowali
  leserowałyby
  by leserowały

  bezosobnik: leserowano by

  bezokolicznik: leserować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: leserując

  gerundium: leserowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: leserujący

 • Od: leser

CHRONOLOGIZACJA:
1927, Jan Stanisław Mar, Łów, polona.pl
Inne znaczenie: 'oszukiwać'
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2021