kręgosłup

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

3. baza

 • 3.

  najważniejszy, podstawowy element czegoś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające

 • synonimy:  podstawa
  • kręgosłup gospodarczy
  • kręgosłup Europy
 • Wielcy poeci rzymscy, których twory epiczne tak często okazują się po prostu opisem powszechnie znanych mitów, także u Apulejusza stanowią kręgosłup, na którym się opiera masa wierzeń, przesądów, po prostu luźnych epizodów.

  źródło: NKJP: Jerzy Putrament: Wołomin, 1984

  Raz jeszcze chcę podkreślić, że autostrady mają stworzyć kręgosłup polskiej przestrzeni ekonomicznej, jakże istotnej dla procesu integracji Polski ze strukturami europejskimi, bądź pomóc w jego stworzeniu.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 19.07.2000

  Dlatego też z radością witamy tę debatę i dokument, który powinien stanowić bardzo istotny element, żeby nie powiedzieć: kręgosłup, dotychczasowych i przyszłych reform.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 08.11.1996

  [...] nie klasycyzm, lecz humanizm tworzy kręgosłup tomu przełomowego dla pojmowania przez poetę zadań jego warsztatu i zadań słowa poetyckiego w ogóle.

  źródło: NKJP: Kazimierz Wyka: Rzecz wyobraźni, 1959

  Biorąc pod uwagę ostrzeżenia Komisji Europejskiej, że Polska nie będzie potrafiła wykorzystać w pierwszych latach po akcesji do UE przyznanych jej przez Brukselę środków, należy uczynić z idei olimpijskiej kręgosłup rozwoju Małopolski i Górnego Śląska [...].

  źródło: NKJP: Adam Molenda: Zróbmy tę olimpiadę!, Gazeta Wyborcza - Magazyn, 2004-01-09

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. kręgosłup
  kręgosłupy
  D. kręgosłupa
  kręgosłupów
  C. kręgosłupowi
  kręgosłupom
  B. kręgosłup
  kręgosłupy
  N. kręgosłupem
  kręgosłupami
  Ms. kręgosłupie
  kręgosłupach
  W. kręgosłupie
  kręgosłupy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + kręgosłup +
  CZEGO
 • łac. columna vertebralis

  Zob. kręg, słup