autowalidacja

 • nauk.  proces samodzielnego sprawdzania, czy coś funkcjonuje prawidłowo i umożliwia uzyskanie zaplanowanych wyników
 • [au-towalidacja]

 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Urządzenia i maszyny

  komputery/informatyka


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

  • procedura autowalidacji
 • [...] warto do formularza dodać autowalidację, czyli sprawdzanie każdego pola od razu po wypełnieniu.

  źródło: Internet: x-coding.pl

  Podsystem realizuje procedury autowalidacji i autokorekcji.

  źródło: Zbigniew J. Klonowski: Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, 2004

  Podczas spotkania każdy z uczestników miał okazję przejścia próbki autowalidacji jednej z [...] kwalifikacji.

  źródło: Internet: doskonaleniewsieci.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. autowalidacja
  autowalidacje
  D. autowalidacji
  autowalidacji
  neut
  autowalidacyj
  char
  C. autowalidacji
  autowalidacjom
  B. autowalidację
  autowalidacje
  N. autowalidacją
  autowalidacjami
  Ms. autowalidacji
  autowalidacjach
  W. autowalidacjo
  autowalidacje
 • Od: walidacja

  Od: auto- (por. gr. autós 'sam') i walidacja

CHRONOLOGIZACJA:
2005, hap.fora.pl
Data ostatniej modyfikacji: 21.04.2020