kartografia

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

1.a nauka o mapach

 • 1.a

  geogr.  nauka o metodach sporządzania map i ich zastosowaniach
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa

 • hiperonimy:  nauka
  • geodezja i kartografia
 • [...] w Alejach 1 Maja powstanie wydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego [...]

  źródło: NKJP: (wik): Gdzie parkować?, Dziennik Łódzki, 2004-09-13

  Chętni do pracy jako geodeci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym, uprawnienia zawodowe m.in. z zakresu kartografii i pomiarów geodezyjnych.

  źródło: NKJP: Marcin Giziński:Powiatowy rzecznik praw konsumentów i geodeta - brak, Mazowieckie To i Owo, 2004-11-11

  Chodzi mu jednak po głowie, że mógłby się zająć zawodowo kartografią, bo mapy lubi najbardziej.

  źródło: NKJP: Maciej Węgrzyn: Orientuj się, Gazeta Wrocławska, 2002-07-18

  Już w początkach XIX wieku powstały specjalne mapy wojskowe, na podstawie których w późniejszym okresie opracowano mapy dla górskich wędrowców. W Polsce opierano się na nich jeszcze do drugiej wojny światowej. Od 1945 roku przyszedł kryzys na polską kartografię, a w latach pięćdziesiątych praktycznie nastąpił całkowity zakaz ich drukowania.

  źródło: NKJP: jof: Góry w kartografii, Tygodnik Podhalański 50, 1996

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. kartografia
  kartografie
  D. kartografii
  kartografii
  neut
  kartografij
  char
  C. kartografii
  kartografiom
  B. kartografię
  kartografie
  N. kartografią
  kartografiami
  Ms. kartografii
  kartografiach
  W. kartografio
  kartografie

  Inne uwagi

  Zwykle lp