• Definicja

  bezbarwny i bezwonny gaz wchodzący w skład powietrza, niezbędny do oddychania dla większości organizmów żywych

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK I PRZYRODA
  arrow down
  Ziemia
  arrow down
  minerały i pierwiastki

 • Relacje znaczeniowe

  hiperonimy: substancja

 • Połączenia
  • zużyty; życiodajny tlen
  • tlen w butli, w płucach, w powietrzu
  • ciśnienie; dopływ; niedobór, niedostatek; stężenie tlenu
  • czerpać; pobierać; podać komuś; wdychać tlen
  • niezbędny jak tlen
 • Cytaty

  Ratownicy położyli doktora na nosze, podali tlen i szybko polecieli do szpitala.

  źródło: KWSJP: Monika Tutak: Zapracował się na śmierć, Super Express, 2006

  Recepta jest prosta: sześć razy po godzinie powinnam być podłączona do aparatury, która przez rurki w nosie będzie we mnie wtłaczać życiodajny tlen.

  źródło: KWSJP: Joanna Boroń: Kosztowne zaklęcie, Głos Koszaliński, 2002

  Przed każdym wyjazdem do redakcji także wdychał tlen, miał bowiem do pokonania schody redakcyjne.

  źródło: KWSJP: Teresa Żychiewicz: „Czytelnikom słowa wyjaśnień i podziękowania”, Tygodnik Powszechny nr 49, 1994

  Do chwili urodzenia tlen dostarczany był przez pępowinę, noworodek natomiast czerpie tlen z powietrza.

  źródło: KWSJP: Maria Przetacznik-Gierowska, Grażyna Makiełło-Jarża: Psychologia rozwojowa, 1980

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  tlen
  M:
  tleny
  D:
  tlenu
  D:
  tlenów
  C:
  tlenowi
  C:
  tlenom
  B:
  tlen
  B:
  tleny
  N:
  tlenem
  N:
  tlenami
  Ms:
  tlenie
  Ms:
  tlenach
  W:
  tlenie
  W:
  tleny
  Zwykle lp
 • Pochodzenie

  Neologizm Jana Oczapowskiego (1800-1871), oparty na czasowniku tleć < psł. *tьlěti 'rozkładać się, rozpadać się, próchnieć, butwieć; tlić się, żarzyć się', zaproponowany w miejsce terminu kwasoród, wprowadzonego przez Jędrzeja Śniadeckiego (1768-1838).

CHRONOLOGIZACJA:
1853, Projekt do słownictwa chemicznego, books.google.pl
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2011