• Definicja

  średniowiecze - okres w historii i kulturze europejskiej trwający od V do XV w. n.e.

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
  arrow down
  Działalność artystyczna człowieka
  arrow down
  prądy, kierunki i kategorie artystyczne

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Tradycja
  arrow down
  świat dawnych epok i wydarzenia historyczne

 • Relacje znaczeniowe

  synonimy: średniowiecze hiperonimy: epokaokres

 • Połączenia
  • architektura, kultura, literatura, malarstwo, muzyka, piśmiennictwo, sztuka; atmosfera; okres; koniec, schyłek wieków średnich
 • Cytaty

  - Po lekturze średniowiecznych traktatów decydują się na odtwarzanie prawdziwych metod walki. Takich osób jest w Polsce około 200 i niekoniecznie identyfikują się z ruchem rycerskim - opowiada Sławiński. [...] Największą popularnością cieszą się u nas wieki średnie, ale i inne epoki mają swoich wielbicieli, np. napoleońska.

  źródło: NKJP: Paweł Wrabec: Wyżyć z miecza, Polityka, 2005-08-13

  U schyłku wieków średnich, za sprawą odkrycia Ameryki, pojawiły się migracje zewnętrzne, międzykontynentalne, które w XIX w. stały się ważnym źródłem wzrostu liczby ludności.

  źródło: NKJP: Andrzej Chwalba: Historia Powszechna. Wiek XIX, 2008

  Pisarze świata antycznego i wieków średnich czytali swe utwory znajomym i rozpowszechniali je w kopiach rękopiśmiennych.

  źródło: NKJP: Jerzy Stempowski: Szkice literackie. Klimat życia i klimat literatury : 1948-1967, 2001

  Taka koncepcja Kościoła jako społeczności chrześcijańskiej dominowała w wiekach średnich i określała charakter średniowiecznych stosunków kościelno-politycznych.

  źródło: NKJP: Daniel Olszewski: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, 1996

 • Odmiana
  typ frazy: fraza rzeczownikowa
  p3, odmienny: wieki, średnie