• Definicja
  ekon. 

  nadwyżka przychodów z jakiejś działalności w stosunku do poniesionych kosztów

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Finanse
  arrow down
  czynności, przedmioty związane z pieniędzmi

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Biznes
  arrow down
  funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw

 • Relacje znaczeniowe
 • Połączenia
  • 10-procentowa, 70-procentowa..., dodatnia, maksymalna, minimalna, średnia, ujemna, zerowa; dobra, duża, fantastyczna, mała, niska, pełna, przeciętna, słaba, świetna, wysoka, znikoma; aktualna, bieżąca, realna, rzeczywista rentowność; rentowność ekonomiczna, finansowa, podatkowa; brutto, netto
  • rentowność akcji, aktywów, bonów (skarbowych), inwestycji, kapitału (własnego), lokat, obligacji, obrotów (brutto, netto), papierów rządowych, skarbowych..., podmiotów prywatnych, publicznych...; aptek, banku, cukrowni, połączeń, transportu; górnictwa, handlu, produkcji, przemysłu, rolnictwa, usług; fabryki, firmy, gospodarstwa, przedsiębiorstwa, spółdzielni, spółki, zakładu
  • rentowność na poziomie 9,65%, 17%...; rentowność w gospodarce, w górnictwie, w handlu, w hutnictwie, w przemyśle, w rolnictwie; w sektorze przedsiębiorstw, publicznym...; w wysokości 5%, 70 proc....
  • rentowność albo brak rentowności; rentowność i dochodowość, rentowność i dynamika rozwoju, zysków, rentowność i konkurencyjność, rentowność i opłacalność, rentowność i płynność (finansowa), rentowność i przedsiębiorczość, rentowność i zyski, rentowność i zyskowność; rentowność lub nierentowność; rentowność oraz sytuacja finansowa; bezpieczeństwo i rentowność, efektywność i rentowność, produkcja i rentowność, wydajność i rentowność; prestiż oraz rentowność
  • brak, gwarancja; granica, krawędź, margines, minimum, poziom, próg, stopa, stopień; obniżka, poprawa, spadek, wzrost, zmiana; analiza, wskaźnik, współczynnik, wymóg, źródło rentowności
  • dywidenda, prowizja od rentowności
  • dbałość o rentowność; szansa, wpływ na rentowność
  • problemy z rentownością
  • raport o rentowności
  • rentowność maleje, obniża się, pogarsza się, poprawia się, rośnie, spada, wzrasta, zmniejsza się; wynosi 10,7%, 23%...; zależy od czegoś
  • dać/dawać, gwarantować, zapewnić/zapewniać; obniżyć/obniżać, odzyskać, osiągnąć/osiągać, podnieść, podtrzymywać, podwyższyć, poprawić/poprawiać, przywrócić/przywracać, utrzymać/utrzymywać, uzyskać, wykazać, zachować, zanotować, zredukować, zwiększyć; ocenić/oceniać, określić/określać rentowność
  • sterować rentownością
  • doprowadzić do rentowności; zależeć; uzależniony od rentowności
  • dbać, zadbać o rentowność; wpłynąć na rentowność
  • świadczyć o rentowności; zyskać na rentowności
 • Cytaty

  W latach 1975–1982 [...] trudnili się hodowlą bydła, jednak z uwagi na znikomą rentowność zrezygnowali z tego kierunku produkcji.

  źródło: NKJP: Wiktoria Sobczyk: Substancje obce w żywności. Żywność bezpieczna, 2000

  Trzeba jednak pamiętać, że dążenie do szybkiej poprawy rentowności całego rolnictwa oznaczałoby upadek wielu małych i średnich gospodarstw [...].

  źródło: NKJP: Jakub Cegieła: Jeszcze jest szansa, Gazeta Wyborcza, 1997-02-19

  W przyszłości chcą się więc skupić na gwarantujących rentowność przewozach międzynarodowych i międzyregionalnych [...].

  źródło: NKJP: (ZB): Pociąg bardzo niespieszny, Dziennik Polski, 1998-06-26

  Ceny usług turystycznych rosły, obroty spadały, wraz z nimi malała rentowność.

  źródło: NKJP: Jan M. Fijor: Zamiast podróżować po świecie... ...siedź w domu!, 2004, prasa

  W roku 1993 rentowność wynosiła 23%, w roku 1994 ­ 20%, w roku 1995 ­ 23%. Proszę mi powiedzieć, gdzie tu jest spadek rentowności tej firmy.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 10.01.1996

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  rentowność
  M:
  rentowności
  D:
  rentowności
  D:
  rentowności
  C:
  rentowności
  C:
  rentownościom
  B:
  rentowność
  B:
  rentowności
  N:
  rentownością
  N:
  rentownościami
  Ms:
  rentowności
  Ms:
  rentownościach
  W:
  rentowności
  W:
  rentowności
  Zwykle lp
 • Składnia

  bez ograniczeń+rentowność+
  CZEGO

 • Pochodzenie

  Od: rentowny

CHRONOLOGIZACJA:
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP