• Definicja

  miara czegoś, co może być liczone, ważone lub mierzone

 • Kwalifikacja tematyczna

  KATEGORIE FIZYCZNE
  arrow down
  Ilość, liczby i liczenie

 • Relacje znaczeniowe

  hiperonimy: wielkość

 • Połączenia
  • dostateczna, duża, mała, wielka, wystarczająca; nadmierna, nieskończona, niezliczona, większa, znaczna; niewielka, niedostateczna, znikoma; dowolna ilość; śladowe; ogromne ilości
  • ilość alkoholu, kalorii, piwa, słodyczy, tłuszczu; katastrof; czasu; ciepła, energii, odpadów, opadów, substancji, ścieków, wody, zanieczyszczeń
  • pochłaniać; zmniejszyć, zwiększyć ilość czegoś
 • Cytaty

  W miarę jak spuszczali się z przełęczy, napotykali zadziwiającą ilość zwierzyny. Mijały ich gromadnie pędzące ku górom dziki, barany o wielkich rogach, lisy i szakale.

  źródło: NKJP: Zofia Kossak: Przymierze, 1996

  Wespół z innymi nędzarzami podnosił na koła osierocone wagony zalegające w coraz większych ilościach pobocza torowisk.

  źródło: NKJP: Zdzisław Smektała: Chcica czyli Billie Holiday to kurwa: poemat romantyczny, 2006

  Nasze statki produkują ową mączkę tylko z odpadów w przetwórstwie - I mimo to utyskują pokaźną ilość blisko 71 tys. ton - równowartość prawie 43 mln dolarów...

  źródło: WSJP: ANDRZEJ KISZKIS: Zamówienie nr 1: chłodnicowe, 1981, prasa

  Kto dziś da wiarę temu, że istniała wówczas na kopalni funkcja „odbierkarz”? Każdy z nich, w każdym dniu roboczym kopalni, zjeżdżał trzykrotnie na dół w międzyzmianach, po to tylko, aby kontrolować ilość i czystość wykonanej pracy.

  źródło: WSJP: Bogusław Zalewski: WĘGIEL I LUDZIE, 1981, prasa

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  ilość
  M:
  ilości
  D:
  ilości
  D:
  ilości
  C:
  ilości
  C:
  ilościom
  B:
  ilość
  B:
  ilości
  N:
  ilością
  N:
  ilościami
  Ms:
  ilości
  Ms:
  ilościach
  W:
  ilości
  W:
  ilości
 • Składnia

  bez ograniczeń+ilość+
  CZEGO

 • Pochodzenie

  Zob. ile

 • Informacja normatywna

  W słownikach normatywnych wydanych przed 1999 uznawane za błędne w odniesieniu do rzeczowników policzalnych.

CHRONOLOGIZACJA:
SPXVI
SJPXVII
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2012